Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Ur Lidners Medea. "O yngling, om du hjärta har"

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1830-1840; Enligt blyertsanteckning på noterna till versionen för soloröst och piano i Musik- och teaterbibliotekets samlingar trycktes "Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet" 1838.
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Bengt Lidner
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) A-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för soloröst och piano, "Ur Lidners Medea" enligt Gammalt och Nytt. Sånger för Piano-Forte. 4de Häftet, liksom för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separata registreringar av de versionerna.


Libretto/text

O yngling! om du hjerta [sic] har,
Att trampa fäders [sic] fjät