• Tillkomstår: ca 1830-1850 (tillkomstår osäkert)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: E. G. Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436

Beskrivning av verket

Sostenuto E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

I samlingen ingår:
Kommer ej våren?
Vallgossens visa
Skridskovisa
Salongen och skogen
Afton på sjön Sparfvens visa
På en resa till hembygden
Min politik
Barndomsminnen
Anderöst
Min musik
Ur Lidners Medea ("Det finns en evig makt")
Ur Lidners Medea ("O yngling, om du hjärta har)
Den 56te födelsedagen
Sångerskan
Juldagen
Stjärnglansen
Den sörjandes morgon
Det forna hemmet
Till min dotter
Arbetarens visa
Vid en väns tillfrisknande
Afskedet
Han
Vikingen
Förgät mig ej

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Och sjunker än mot västerns rand
min lefnads sol och tysta natten stundar