• Tillkomstår: ca 1830-1850 (tillkomstår osäkert)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: E. G. Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger vid piano af E. G. Geijer, Häft. II, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 4436

Beskrivning av verket

Allegretto d-moll 6/8


Verkkommentar

I samlingen ingår:
Kommer ej våren?
Vallgossens visa
Skridskovisa
Salongen och skogen
Afton på sjön Sparfvens visa
På en resa till hembygden
Min politik
Barndomsminnen
Anderöst
Min musik
Ur Lidners Medea ("Det finns en evig makt")
Ur Lidners Medea ("O yngling, om du hjärta har)
Den 56te födelsedagen
Sångerskan
Juldagen
Stjärnglansen
Den sörjandes morgon
Det forna hemmet
Till min dotter
Arbetarens visa
Vid en väns tillfrisknande
Afskedet
Han
Vikingen
Förgät mig ej

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1. Vid femton års ålder blev stugan mig trång,
där jag bodde med moder min

2. Med häftigt sinne på fjället jag språng [sic]
och såg i det vida haf

3. En morgon från stranden ett skepp jag såg;
som en pil in i viken det sköt

4. Och vinden med makt in i seglen lopp;
vi flögo på böljornas rygg

5. Vid sexton års ålder jag vikingen slog,
som skällde mig skägglös och vek

6. Ur hornen vi tömde då mjödets must
med makt på den stormande sjö

7. En gång äfven jag ägde länder och borg
och drack under sotad ås

8. Jag ingenting gjorde, men hade ej ro
för att hjälpa hvar hjälplös gäck [sic]

9. Så bad jag men hän gick ock vintern lång
och med sippor stränderna strös

10. Då grep mig det forna osynliga band,
mig lockade böljornas ras

11. Som vinden fria vi lekte med lust
på fjärran svallande sjö

12. Och åter bland kämpar jag spejande stod
efter skepp i det fjärran blå

13. Stod jag mig om dagen å gungande stäf,
i glans för mig framtiden låg

14. Men stod jag om natten å gungande stäf,
och den ensliga vågen röt

15. Jag tjugo år fyllt _ då kom ofärden snar,
och sjön nu begärer mitt blod

16. Dock klagar jag ej mina dagars tal:
snabb var, men god, deras fart

17. Så sjunger på ensliga klippans hall
den skeppsbrutne viking bland bränningars svall