Erik Gustaf Geijer (1783−1847)

Söderländskan i Norden

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1834
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: E.G. Geijer
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Lundqvist 1984

Litteraturhänvisning

Stundom äfven vaken drömmer jag

under Nordens dunkla vinterdag.

Ögat känner sig från ljuset stängdt,

men jag tänker hvad jag fordom tänkt.

Storm från fjällen,

Nordens västanfläkt,

låt min längtan på din vinge ila,

till de nejder, där i ljusets dräkt

vår och kärlek hvila.

Minne! Minne!

För mig dit tillbaka,

lär, o, lär mig att försaka.

Stundom äfven vaken drömmer jag

under Nordens dunkla vinterdag.

Ögat känner sig från ljuset stängdt,

men jag tänker hvad jag fordom tänkt.

Storm från fjällen,

Nordens västanfläkt,

låt min längtan på din vinge ila,

till de nejder, där i ljusets dräkt

vår och kärlek hvila.

Minne! Minne!

För mig dit tillbaka,

lär, o, lär mig att försaka.

Beskrivning av verket

Alla Polacca Ass-dur 3/4, 97 takter


Libretto/text

Stundom äfven vaken drömmer jag
under Nordens dunkla vinterdag.
Ögat känner sig från ljuset stängdt,
men jag tänker hvad jag fordom tänkt.
Storm från fjällen, Nordens västanfläkt,
låt min längtan på din vinge ila,
till de nejder, där i ljusets dräkt
vår och kärlek hvila. Minne! Minne!
För mig dit tillbaka,
lär, o, lär mig att försaka.