Per Eberhard Georgii (1759-1808)

Skriv ut

Peter (Pehr) Eberhart (Evert) föddes i Uppsala domkyrkoförsamling den 20 augusti 1759, avled i Klara församling (Stockholm) den 2 december 1808. Hovrättsråd i Åbo 1797, från 1800 underståthållare i Stockholm. Landshövding i Stockholms län 1802 och utnämndes 1803 till ledamot av Högsta domstolen. Deltog i stiftandet av Musikaliska sällskapet i Åbo. Riddare av Kungl. Maj:ts Nordstjärneorden. Invaldes i Kungl. Musikaliska akademien 1799 och var dess preses 1801-1803.

Under uppbyggnad

Källor

Statens Musik- och teaterbibliotek

Verköversikt

Under uppbyggnad


Verk av Per Eberhard Georgii

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade