Prins Gustaf (1827−1852)

Fyrastämmiga Sånger för Mansröster af G

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1844-1851 (se vidare separat registrering av respektive sång)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Se separat registrering av respektive sång
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Detaljerad speltid: Se separat registrering av respektive sång

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Förlag och ed.nr saknas (i Musik- och teaterbibliotekets katalog står:
'ur Compositioner af Högtsalig H.K.H. Prins Gustaf Hans Minne Tillegnade. [Del 3.] Fyrastämmiga Sånger för Mansröster af G')

Beskrivning av verket

Se separat registrering av respektive sång


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
En Månskenssång (1844)
Jägarsång (1845)
Serenad (1845)
Morgonhymn (1845)
Våren (1846)
Farväl (1846)
Till Aftonstjernan (1846)
Chör (1846)
Helsning hem till Sverige (1846)
Snödroppen (1846)
Sång vid Sorgefesten efter Corvetten Carlscronas Förolyckande (1846)
Debardeur-Marsch (1847)
Vänskap (1847)
Qvartett (1848)
"Låt alla Sorger fara!" (1848)
Student-Sång (1851)
Kälkbacks-Sång (1851)

(se vidare separat registrering av respektive sång) 


Libretto/text

Se separat registrering av respektive sång