Prins Gustaf (1827−1852)

Debardeur-Marsch. Minne af en Kostymbal ur Fyrastämmiga Sånger för Mansröster af G

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1847
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Soloröst: tenor
Kör: T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Förlag och ed.nr saknas (i Musik- och teaterbibliotekets katalog står:
'ur Compositioner af Högtsalig H.K.H. Prins Gustaf Hans Minne Tillegnade. [Del 3.] Fyrastämmiga Sånger för Mansröster af G')

Beskrivning av verket

Marcia - Andante - Marcia D-dur - G-dur (Trio) - Ess-dur - D-dur 4/4 (C)

Vid Triodelen står:
"(Motivet till denna Trio är hemtadt ur Op. Stradella, hvarur den vid tillfället dansade Quadrille [sic] af Debardeurer var tagen.)"


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
En Månskenssång (1844)
Jägarsång (1845)
Serenad (1845)
Morgonhymn (1845)
Våren (1846)
Farväl (1846)
Till Aftonstjernan (1846)
Chör (1846)
Helsning hem till Sverige (1846)
Snödroppen (1846)
Sång vid Sorgefesten efter Corvetten Carlscronas Förolyckande (1846)
Debardeur-Marsch (1847)
Vänskap (1847)
Qvartett (1848)
"Låt alla Sorger fara!" (1848)
Student-Sång (1851)
Kälkbacks-Sång (1851)

(se vidare separat registrering av respektive sång)


Libretto/text

Upp! Debardeur! upp Debardeur!
upp Debardeur att dansa
skynda nu upp att dansa!