• Tillkomstår: Troligen under 1810-talet; texten trycktes 1812 (om än i en avvikande form)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Per Daniel Amadeus Atterbom
  • Arrangemang/bearbetning: Stycket finns även i version för tre mansröster och för blandad kör a cappella
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

I samlingen "Svensk Romanssång, Edition A", Sveriges Körförbunds förlag, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Andantino Dess-dur 6/8 2 strofer om vardera 16 takter


Verkkommentar

Dikten utgavs i Poetisk kalender 1812 men i en avvikande utformning


Libretto/text

Härold för den unga Flora
niger blygt min knopp för dig.
Vårens gryende Aurora
med sin nektar fostrat mig.
Smekt av hennes rosenfingrar,
kläder Flora sig till brud.
Och av bäckens silver slingrar
skärpet om sin gröna skrud.

Zephyr från Olympens branter
till sin trogna skönhet går,
morgondagens diamanter
strör han i gudinnans hår.
Ur den vita vaggan väckes
Floras barn till ljus och hopp.
Och mot fadrens kyssar räckes
tusen blomsterläppar opp.