• Tillkomstår: Troligen 1832
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: C. E. Fahlcrantz
  • Uruppförande: Troligen Uppsala i samband med Gustav II Adolfs-jubiléet den 6 november 1832. Medverkande: Allmänna Sången
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Musikaliskt Tidsfördrif (1833)
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2591
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Maestoso D-dur - G-dur - D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

V. 1. Låt dina portar upp, du minnenas ljusa tempelgård!

V. 2. Hören! ur skyn, som nu från heliga korsets skimmer sänks