Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Schwedische Lieder. Erstes Heft. / Svenska Sånger. Första Häftet

Skriv ut
 • Tillkomstår: 1818 (troligt tryckår)
 • Verktyp: Manskör och instrument
 • Textförfattare: [1.]-[2.] Lejonriddarne (A)-(B): Atterbom
  [3.] Maj-Sång: T--r [avser Esaias Tegnér]
  [4.] Marche för Studerande i Upsala: uppgift saknas
  [5.] Marche [för Studerande i Upsala]: uppgift saknas
  [6.] Die Spinnerin: Goethe
  [7.] Die Insel des Gesangs [sic] / Sångens Ö: Atterbom
 • Dedikation: "De Studerande i Upsala [sic] tillägnade.
  Bland eder hafva många af dessa sånger uppkommit och eder tillhöra de alla. Många besjunga och flera skola besjunga vår gemensamma fröjd vid minnet af våra Fäders och vår CARL JOHANS ära. Konsten är evigt ung, och derföre [sic] helgar jag dessa toner, dess återljud från de lycksaligaste stunderna i min lefnad åt eder och åt Ungdomen.
  HÆFFNER" (enligt nottrycket)
 • Uruppförande: [1.] Lejonriddarne (A): "Afsöngs [sic] i anledning af Freden med Danmark, såsom en Skål för Svenska Arméen vid en högtidlighet i Upsala [sic], den 27 Febr. 1814." (enligt nottrycket)
 • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

pno

Soloröster/kör

T.T.(T.)B.B.(B.)

Exempel på tryckta utgåvor

Breitkopf und Härtel, Leipzig (Ed.nr saknas)

Beskrivning av verket

[1.]-[2.] Lejonriddarne (A)-(B): Marche G-dur - C-dur - G-dur 4/4 (C)
[3.] Maj-Sång: Tempo Gjusto [sic] C-dur 2/4
[4.]-[5.] Marche för Studerande i Upsala: [Marche] C-dur 4/4 (C)
[6.] Die Spinnerin: Tempo gjusto A-dur - a-moll 2/4
[7.] Die Insel des Gesangs [sic] / Sångens Ö: (tempobeteckning saknas) D-dur 2/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Lejonriddarne (A)
[2.] Lejonriddarne (B)
[3.] Maj-Sång
[4.] Marche för Studerande i Upsala
[5.] Marche [för Studerande i Upsala]
[6.] Die Spinnerin
[7.] Die Insel des Gesangs [sic] / Sångens Ö

Sången 'Lejonriddarne' finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.]-[2.] Lejonriddarne (A)-(B):
[1.] Vikingasäten, åldriga lundar
[2.] Heliga bloss! i slagtningens bölja
[3.] Och Valkyrian fäller lansen
[4.] Fraggande ljuda hornen tillsamman [sic]
[5.] Och Valkyrian inför slägten [sic]
[6.] Herrskare-säten [sic], trotsande öar 

[3.] Maj-Sång:
[1.] Se öfver dal och klyfta
[2.] Likmycket! Snart han träder
[3.] Men ack! hvad rop jag hörer
[4.] Med Nordstjernan i pannan
[5.] Och frågar om hvarannan
[6.] Och redan fyllas fälten
[7.] Från Lidskjalf [sic] Oden vakar
[8.] Wid Urdas hvita vatten
[9.] O! förr än böljans nesa
[10.] Låt Slafven fegsint klandra
[11.] Drick märg i benen, Broder!

[4.]-[5.] Marche för Studerande i Upsala:
Under Svea baner [sic] Himlen seger oss ger
Då för Konung och Land Åran lyfter sin hand

[6.] Die Spinnerin:
[1.] Als Ich still und ruhig spann
[2.] Lobte, was zo loben war
[3.] Ruhig war er nicht dabei
[4.] Und des Flachses Steingewicht
[5.] Als ich sie zum Weber trug
[6.] Nun, beym [sic] heissen Sonnenstich
[7.] Was ich in dem Kämmerlein

[7.] Die Insel des Gesangs [sic] / Sångens Ö:
[1.] Saht Ihr den Stern, der durch das Dunkel Zieht? / Såg du det bloss, hvars blida helsning gryr
[2.] Saht Ihr den Kahn im Wogendrang am Strand? / Såg du dess kust? Af blåa berg en rand
[3.] Saht Ihr die Burg und ihren Göttersaal?/ Såg du dess rymd? En evig purpurqväll [sic]
[4.] Saht Ihr den Chor der heiligen Dichter dort? / Såg du dess folk? I hvita rosors drägt [sic]
[5.] Sie sitzen da, die traute Harfe schallt / Hör du dess språk? Det ej i ord består
[6.] Und Sehnsucht heisst der Insel Königin / Såg du dess drottning? T r o [sic] är hennes namn