Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Lejonriddarne [Lejonriddarna] ("Vikingasäten, åldriga lundar")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1818 (troligt tryckår för häftet Schwedische Lieder. Erstes Heft. / Svenska Sånger. Första Häftet; se vidare nedan)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: P. D. A. Atterbom
  • Dedikation: "De Studerande i Upsala [sic] tillägnade.
    Bland eder hafva många af dessa sånger uppkommit och eder tillhöra de alla. Många besjunga och flera skola besjunga vår gemensamma fröjd vid minnet af våra Fäders och vår CARL JOHANS ära. Konsten är evigt ung, och derföre [sic] helgar jag dessa toner, dess återljud från de lycksaligaste stunderna i min lefnad åt eder och åt Ungdomen.
    HÆFFNER" (enligt Schwedische Lieder. Erstes Heft. / Svenska Sånger. Första Häftet; se vidare nedan)
  • Uruppförande: "Afsöngs [sic] i anledning af Freden med Danmark, såsom en Skål för Svenska Arméen vid en högtidlighet i Upsala [sic], den 27 Febr. 1814." (enligt Schwedische Lieder. Erstes Heft. / Svenska Sånger. Första Häftet; se vidare nedan)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Beskrivning av verket

Maestoso C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången 'Lejonriddarne' finns även i sättning för manskör (T.T.B.B.) och piano (ingår i Schwedische Lieder. Erstes Heft. / Svenska Sånger. Första Häftet; se vidare separat registrering av den utgåvan.)


Libretto/text

Vikingasäten, åldriga lundar,
klippor, den eviga frihetens värn!
Fädernesland! Försoningen stundar:
Vaulunders [sic] söner smida sitt järn. 


Mediafiler

Edition Levande musikarv