Johann Christian Friedrich Hæffner [Haeffner] (1759−1833)

Vid Carl XII:s dödsfest 1818 (Narva-marschen) ["Viken, tidens flyktiga minnen"]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (versionen för blandad kör a cappella trycktes i Poetisk kalender 1818 och separat "På Hof-Kapellmästarn Hæffners Förlag")
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Erik Gustaf Geijer (1783-1847)
  • Uruppförande: "Utförd första gången vid 100-års minnesfesten av Karl XII:s död den 30 nov. 1818 i Uppsala" (enligt Hirschs Ed. nr. 2785)
  • Arrangemang/bearbetning: "Arr. av J. C. F. Hæffner" (enligt Hirschs utgåvor)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Upsala, Zeipel och Palmblad, 1818, På f. Kapellmästarn Hæffners Förlag
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) d-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

v. 1. Viken, tidens flygtiga [sic] minnen!
Stundens fröjder, bleknen, försvinnen! [sic]

v. 2. Efter hundraåriga skiften
Våga nalkas till hjeltegriften!

v. 3. Oledsagad går ej af jorden
Hjeltars anda då störde i Norden

v. 4. Onda drömmar dess dvala störde,
Feberns rysning dess lemmar rörde

v. 5. Eller njöt du väl nog försoning,
Hjeltevålnad! Skall utan skoning

v. 6. Röst från Valhall: "Det är fullbordadt [sic]
Hvad i Nornornas råd var ordnadt