• Tillkomstår: 1787
  • Verktyp: Opera, helafton
  • Textförfattare: N F Guillard, övers. A F Ristell
  • Dedikation: Drottning Sofia Magdalena
  • Uruppförande: Drottningholmsteatern den 22 juli 1787
  • Arrangemang/bearbetning: Revidering Thomas Schuback 1991
  • Speltid: 88 min
  • Detaljerad speltid: 87'58 (enligt Musica Sveciae MSCD 427-428)

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.3.0 / timp / str

Soloröster/kör

Soloröster: Electra (sopran), Orest (baryton), Clitemnestra (sopran), Egist (baryton), Pilad (tenor), Arcas (bas), Översteprästen (bas), Ismene (sopran), En av folket (bas), Ett trojanskt fruntimmer, En befälhavare (tenor)
Kör: Blandad kör

Notmaterial/stämmor återfinns

Kungl Operan, Stockholm

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Litteraturhänvisning

Programbok till ovanstående inspelning

Beskrivning av verket

• Ouverture: Allegro d-moll 4/4, 178 takter

AKT 1: En del av staden Mycene med det Kungliga palatset
• Första scenen.
1. Marche h-moll 4/4, 16 takter
2. Orest. C-dur 4/4, 20 takter
3. Kör. Allegro furioso E-dur 4/4, 48 takter
4. Arcas, Pilad, Orest. Recitativ C-dur 4/4, 34 takter
5. Pilad, Orest, Arcas. Vivace D-dur 4/4, 46 takter
• Andra scenen: i slottet.
6. Electra, Pilad, Orest, Arcas. Lento C-dur 4/4, 30 takter,
Adagio Ess-dur 4/4, 4 takter, Allegro Ess-dur 4/4, 12 takter
• Tredje scenen: Electra, ensam
7. Electra. C-dur 4/4, 53 takter
8. Electra. Allegro con spirito d-moll 4/4, 76 takter
9. Kör av furier. Moderato ma non troppo d-moll, 11 takter
Electra, Allegro d-moll 4/4, 8 takter, Electra recit d-moll 4/4, 7 takter
• Fjärde scenen: Electra, Kör av folket.
10. Kör. Moderato Ess-dur 4/4, 26 takter
11. Electra. recit 4/4, 3 takter, Electra, kör. Moderato Ess-dur 4/4, 11 takter
• Femte scenen: Ismene, Electra, kör.
10(a). Ismene. Allegro Ess-dur 4/4, 11 takter
11. Kör. Moderato B-dur 4/4, 28 takter
12. Electra, Ismene. Recit: C-dur 4/4, 7 takter, Poco Adagio G-dur 3/4, 40 takter, Recit: C-dur, 24 takter
13. Kör. Allegro c-moll 4/4, 10 takter
• Sjätte scenen: Electra, Clitemnestra, hovfolk.
14. Moderato 4/4, 20 takter
15. Electra, Clitemnestra. Recit: Ess-dur 4/4, 13 takter
16. Electra, Clitemnestra. Andantino A-dur 2/4, 60 takter
17. Electra, Clitemnestra. Recit: C-dur 4/4, 4 takter, Moderato C-dur 4/4, 40 takter
18. Electra, Clitemnestra. Duett: Allegro ma non troppo h-moll, 56 takter
19. Electra, Clitemnestra. Recit: 4/4, 14 takter, Allegro C-dur, 12 takter, senza tempo 4/4, 11 takter, Allegro C-dur 4/4, 2 takter, senza tempo C-dur 4/4, 3 takter, Allegro C-dur 4/4, 2 takter, senza tempo C-dur 4/4, 4 takter, Allegro C-dur 4/4, 24 takter, Kör: D-dur 4/4, 34 takter

AKT 2: Teatern föreställer en vestibul i Kungliga Palatset
• Första scenen.
1. Clitemnestra, Egist. Larghetto C-dur 4/4, 32 takter, Largo ma poco con moto
F-dur 3/4, 40 takter, C-dur 4/4, 58 takter
2. Egist. Allegro con brio A-dur 4/4, 77 takter
• Andra scenen: Clitemnestra, Egist, hovfolk, en vakt.
3. Kör. Vivace D-dur 3/4, 68 takter
• Tredje scenen: En tropp trojanska fångar av båda könen, de föregående.
4. En flicka av fångarna, kör. Andantino A-dur 4/4, 34 takter
5. Kör. Vivace D-dur 3/4, 60 takter
• Fjärde scenen: En befälhavare bland krigsfolket, de tidigare.
6 Befälhavaren, Egist, C-dur 4/4, 10 takter
• Femte scenen: Arcas, Ismene, de föregående.
7. Egist, Arcas, Clitemnestra, Ismene, kör. C-dur 4/4, 34 takter
• Sjätte scenen: Ismene, ensam. C-dur 4/4, 13 takter
• Sjunde scenen: Electra, Ismene. Electra, Ismene. Allegro Moderato C-dur 4/4, 10 takter, Lento, 16 takter, Andante, 39 takter
8. Electra. Allegro Ess-dur 4/4, 51 takter
• Åttonde scenen: Folket inkommer utan ordning, de föregående.
9. Kör, Electra. Poco largo c-moll 4/4, 38 takter
10 .Kör, Electra, en av folket. Lento Ess-dur 4/4, 17 takter
11. Electra, Ismene, kör. Andante c-moll 4/4, 25 takter
12. Kör. Largo di molto c-moll 4/4, 13 takter, Poco presto Ess-dur 3/4, 38 takter

AKT 3: Teatern föreställer den byggnad som omgiver Agamemnons grav.
En skog av cypresser intager sidorna.
• Första scenen: Electra, folket.
1. Electra. A-dur 4/4, 20 takter, Kör: Moderato D-dur 4/4, 9 takter, Electra. Recit D-dur 4/4, 9 takter, Kör: Moderato A-dur 4/4, 6 takter, Electra. Recit: C-dur 4/4, 6 takter
2. Electra. Maestoso C-dur 4/4, 21 takter, Larghetto affettuoso F-dur 4/4, 30 takter
3. Kör. B-dur 4/4, 4 takter, Moderato 4/4, 23 takter
• Andra scenen: Orest, Pilad, de föregående, en slav. Electra, Orest. Allegro di molto C-dur 4/4, 18 takter, Electra, Orest, Pilad. Allegro di molto C-dur, 8 takter, Moderato C-dur 4/4, 10 takter
4. Kör. Ess-dur 4/4, 8 takter, Orest. Andante Ess-dur 4/4, 13 takter, recit C-dur 4/4, 39 takter, Electra, Pilad, Orest. C-dur 4/4, 39 takter, Electra. Andante C-dur 4/4, 7 takter
5. Kör. Moderato C-dur 4/4, 10 takter
6. Electra, Orest. Andante sostenuto C-dur 4/4, 15 takter, Andante, 2 takter, Recit: 22 takter, 22 takter, Kör: Allegro C-dur 4/4, 6 takter, Orest, Electra. Allegro ma non troppo C-dur 4/4, 15 takter, Adagio, 1 takt, Tempo 1, 16 takter
7.Kör. Vivace F-dur 6/8, 27 takter
• Tredje scenen: Arcas. de föregående. F-dur 6/8, 2 takter,
8. Arcas, Orest, Electra. Recit: C-dur 4/4, 27 takter, Kör: Moderato, 3 takter
9. Orest. Allegro con spirito D-dur 4/4, 38 takter, Lento, 6 takter, Un poco più lento, 3 takter
10.Electra, Ismene, Pilad, Arcas, kör. h-moll 4/4, 9 takter, Allegro, 12 takter
• Fjärde scenen: Electra, Pilas, Arcas, folket.
11. Kör. Allegro non troppo D-dur 4/4, 10 takter
• Femte scenen: Electra, Arcas, Clitemnestra, Egist, offerpräster, hovfolk av båda könen, vakt.
12. Moderato f-moll 4/4, 20 takter
13. Översteprästen. Recit: grave f-moll (C-dur) 4/4, 18 takter
14. Electra, Översteprästen. Adagio Ess-dur 4/4, 24 takter
15. Electra, Översteprästen, kör. Moderato Ess-dur 4/4, 40 takter
16. Egist, Electra, Clitemnestra, Orest, kör. Moderato C-dur 4/4, 50 takter, 3/4, 11 takter
• Sjätte scenen: Orest.
17. Allegro d-moll 3/4, 48 takter, Orest. d-moll 4/4, 21 takter, Allegro molto, 8 takter, Tempo 1, 35 takter

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 427-428 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Operan är huvudsakligen baserad på Sofokles klassiska drama och skiljer sig endast i slutet, som i Haeffners version slutar tragiskt.

I den nyantik som genomströmmade den gustavianska konsten i Stockholm under slutet av 1700-talet var Haeffners Electra det mest kompromisslösa bidraget, alltifrån den svenska texten till varje dekordetalj. Att den snart föll i glömska berodde sannolikt på att den inte behandlade ett nationellt ämne, något som var i ropet under denna tid. Operan är starkt påverkad av Gluck men pekar i vissa avsnitt också framåt mot den tidige Verdi. Den stod på operans program 10 ggr under åren 1787-91 och spelades på Drottningholmsteatern 8 föreställningar 1991.