Inledning
Nº 1 Skåda, frälsta verld! [sic], den nåd som beredde ljusets dagar! Trio (tenor, bas I+II), kör

Första afdelningen
Nº 2 Djupt till stoftet sänke sig min blick! Solo (tenor)
Nº 3 Himlarne sjunga, o Fader, din ära, vishet och nåd. Tutti
Nº 4 Skymd för den verld Han går att försona. Trio (sopran, tenor, bas), kör

Andra afdelningen
Nº 5 Han går att uppoffra sitt lif för bröder, brottsliga. Solo (tenor)
Nº 6 Ej solen mera sprider det ljus af Gud hon fick. Solo (tenor)
Nº 7 Skyarne hotande välfva. Kör
Nº 8 Frälsta verld! vid dessa under öpnar nåden dig sin famn. Trio (tenor, bas I+II), kör

Tredje afdelningen
Nº 9a Och denna välgörande hand - vid korset fästad! Duett (sopran, bas)
Nº 9b Choral Din ondska, fallna slägte!, sin udd mot Jesum hvässt [sic]. Kör (församling?)
Nº 10 Lär mig rätt din kärlek vörda. Solo (sopran), kör

Fjerde afdelningen
Nº 11a Det är fullkomnadt! Soli (sopran, tenor, bas)
Nº 11b Nådens dom, till frid besluten, jordens folk förkunnas här. Duett (sopran, tenor), solo (bas), kvartett (tenor I+II, bas I+II), kör
Nº 12 Himmel och jord sina sånger förena. Kör
Nº 13 Amen! Halleluja! Kör

  • Tillkomstår: 1808-1809 (daterat Uppsala den 16 januari 1809, men omnämnt som färdigt i ett brev från Hæffner till Axel von Fersen redan den 7 januari)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Samuel Ödmann
  • Uruppförande: Uruppfört på långfredagen den 19 mars 1809 på Gustavianska auditoriet (Gustavianum) i Uppsala med soli (Bernhard von Beskow, magistrarna Bergström, Kjellström och Dillner, studeranden Tegman, troligen två av Hæffners döttrar m fl), kör och stråkar vid en välgörenhetskonsert till förmån för "stadens fattigskola".
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Instrumentering (besättning)

str: vn I, vn II, vla, basso (+ vc)

Soloröster/kör

solister: sopran, tenor, bas
kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2022. Utgåva av Anders Dillmar.

Notmaterial/stämmor återfinns

Manuskript finns i Uppsala Universitetsbibliotek, Musik- och teaterbiblioteket och Västerås gymnasie- och stiftsbibliotek

  • Autografen återfinns: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: UUB 94:1-3, 94:5-5a, 100:10
    Klaverutdrag i autograf finns även på Musik- och teaterbiblioteket (Z/Sv)

Beskrivning av verket

Inledning
Nº 1 Moderato Ess-dur alla breve (trio: tenor, bas I+II; kör)

Första afdelningen
Nº 2 Moderato C-dur 4/4 (C) (solo: tenor)
Nº 3 Moderato vivace F-dur alla breve (tutti)
Nº 4 Grave, Andantino sostenuto F-dur 3/8 (trio: sopran, tenor, bas; kör)

Andra afdelningen
Nº 5 Moderato d-moll 4/4 (C) (solo: tenor)
Nº 6 Moderato B-dur (taktart saknas) (solo: tenor)
Nº 7 Allegro con brio g-moll (taktart saknas) (kör)
Nº 8 Sostenuto g-moll - B-dur (taktart saknas) (trio: tenor, bas I+II; kör)

Tredje afdelningen
Nº 9a Adagio g-moll (taktart saknas) (duett: sopran, bas)
Nº 9b [Adagio] G-dur (taktart saknas) (kör: församling?)
Nº 10 Tempo giusto f-moll (taktart saknas) (solo: sopran; kör)

Fjerde afdelningen
Nº 11a Adagio g-moll (taktart saknas) (soli: sopran, tenor, bas)
Nº 11b Andantino Ess-dur 2/4 (duett: sopran, tenor; solo: bas; kvartett: tenor I+II, bas I+II; kör)
Nº 12 Maestoso - Adagio G-dur 3/4 (kör)
Nº 13 Moderato C-dur alla breve (kör) [N° 13 - ofullständig: (tempobeteckning saknas - Adagio) D-dur - A-dur (taktart saknas) (kör)]


Libretto/text

Inledning
Nº 1 Skåda, frälsta verld! [sic], den nåd som beredde ljusets dagar! Trio (tenor, bas I+II), kör

Första afdelningen
Nº 2 Djupt till stoftet sänke sig min blick! Solo (tenor)
Nº 3 Himlarne sjunga, o Fader, din ära, vishet och nåd. Tutti
Nº 4 Skymd för den verld Han går att försona. Trio (sopran, tenor, bas), kör

Andra afdelningen
Nº 5 Han går att uppoffra sitt lif för bröder, brottsliga. Solo (tenor)
Nº 6 Ej solen mera sprider det ljus af Gud hon fick. Solo (tenor)
Nº 7 Skyarne hotande välfva. Kör
Nº 8 Frälsta verld! vid dessa under öpnar nåden dig sin famn. Trio (tenor, bas I+II), kör

Tredje afdelningen
Nº 9a Och denna välgörande hand - vid korset fästad! Duett (sopran, bas)
Nº 9b Choral Din ondska, fallna slägte!, sin udd mot Jesum hvässt [sic]. Kör (församling?)
Nº 10 Lär mig rätt din kärlek vörda. Solo (sopran), kör

Fjerde afdelningen
Nº 11a Det är fullkomnadt! Soli (sopran, tenor, bas)
Nº 11b Nådens dom, till frid besluten, jordens folk förkunnas här. Duett (sopran, tenor), solo (bas), kvartett (tenor I+II, bas I+II), kör
Nº 12 Himmel och jord sina sånger förena. Kör
Nº 13 Amen! Halleluja! Kör