• Tillkomstår: Ca 1890-1900
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ellen Lundberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, s. 44-47. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante C-dur 4/4 (C), 14 takter, 12/8, 17 takter, 4/4 (C), 8 takter, totalt 39 takter


Libretto/text

Dagen somnar

Nu sjunker dagen tyst mot nattens hjärta
och sluter trött sitt ljusa ögonpar.
Den mycket lidit, länge kämpat har
och suckar ännu sakta som i smärta.

Men natten smeker ömt med svala händer
dess heta kind och drar den till sitt bröst
och vyssjar den till ro med dämpad röst,
och mörkrets hvila till dess hjärta sänder.

Sof dig till kraft i nattens starka armar,
ty hon är orotyngda själars vän!
Dröm icke! Snart du stirra skall igen
mot denna värld, där lifvet kämpar och larmar!