Knut Håkanson (1887−1929)

Fall, fall, ymniga snö

opus 16 nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: Rydboholm 3 november 1922
  • Verktyp: Röst och orkester
  • Textförfattare: Ola Hansson, ur samlingen Danska bilder
  • Speltid: 2 min

Instrumentering (besättning)

2.0.2.2 / 2.0.0.0 / trgl, hp eller cel / str

Notmaterial/stämmor återfinns

Hyresmaterial hos Svensk Musik

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Andante tranquillo E-dur 4/4 15 takter, Pochiss. più mosso 12/8 12 takter, Tempo 1 15 takter, totalt 42 takter


Libretto/text

Fall, fall, ymniga snö i hvita och tysta dagar!
Ty så kommer sol och så kommer tö med blommor å fält och i hagar.
Fall mjukt, fall tätt öfver gård öfver slätt och sofvande, vida skogar.
Nu är julestök uti stugor och kök och i alla lador och logar.
Fall vänlig och hvit öfver släp och slit öfver döda och lefvande grafvar
dem som sorg hafva fått och styfbarnslott, och som vandra med tiggarestafvar.