Knut Håkanson (1887−1929)

Budbärerskan

opus 41

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1929
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Lindorm
  • Dedikation: Till Kirsten Flagstad
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikförlaget Bertil Mannheimer, Göteborg
ed. nr. J, B & N 1

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Lento, solenne D-dur 4/4, 3/2, 29 takter, MIsteroso a-moll 4/4 13 takter, Tempo I D-dur, C-dur, 4/4, 19 takter, totalt 61 takter


Libretto/text

Ditt huvud är så heligt skönt att jag väl må tillbedja. Kring smal och blygt böjd nacke slår ditt lena, underbara hår en ljus och trofast kedja.

Och din gestalt mig mäktigt rör i enkla arbetsdräkten. Du dotter av gudomlig börd, hur blev till jordens smuts du förd, till våra plågohäkten?

På våra pannor stå de brott, som här vi måste sona. Men vad har du att göra här och varför trälar du, som bär en redan vunnen krona?

Du föddes för att säga oss: I ären gudars like! Du såg på mig i tiggarvrån. Ur trasor steg en gudason att kämpa för sitt rike.