Knut Håkanson (1887−1929)

Idyll och Elegi. Femton små karaktärsstycken för piano. Häfte II / Idyl und Elegie / Idyl and Elegy

opus 20

Skriv ut

[9.] Preludium / Präludium
[10.] "Långt bort i skogarna" / "In fernen Wäldern" ("Fern in der Wäldern") / "Over the Hills Far Away"
[11.] Fall julesnö / Weihnachtsschnee / Christmas-Snow
[12.] En gammal sägen. Ballad / Eine alte Sage / An Old Legend
[13.] Fughetta à 2 voci
[14.] Romantik (1840)
[15.] Stormnatt / Sturmnacht / Stormy Night

  • Tillkomstår: 1924 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon); nr [14.] 'Romantik' har dock det felaktiga årtalet 1840 [sic] (enligt notutgåvan)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius K. Hov-Musikhandel, E.C. 496
Hans Ahlborg Musik i samarbete med Svenska Klaverets Vänner, 2008

Beskrivning av verket

[9.] Preludium: Allegro moderato C-dur 2/4
[10.] "Långt bort i skogarna": Lento, poco rubato d-moll 3/4
[11.] "Fall julesnö": Lento e quieto C-dur 4/4 (C)
[12.] En gammal sägen: Lento maestoso - Allegro e-moll 4/4 (C) - 2/4
[13.] Fughetta à 2 voci: Allegro moderato D-dur 2/4
[14.] Romantik: Vivace, appassionato e rubato D-dur 6/8 - 9/8 - 6/8
[15.] Stormnatt: Allegro furioso - Lento doloroso g-moll alla breve - 3/4


Verkkommentar

Nr [15.] 'Stormnatt' inleds av följande rader av Erik Axel Karlfeldt:

Mörkt huset står under tallarnas brätten,
men husbonden vakar i ödslig sal.
Hans själ är som trädet på hvinande slätten -
som lammet i kätten,
men moderlös, ensam bland minnen och kval.