Knut Håkanson (1887−1929)

Svensk svit. I kontrapunktisk stil (à 3 voci) / Schwedische Suite. In kontrapunktischem Stil (à 3 Voci)

opus 18

Skriv ut

I. Gånglåt / Schwedischer Bauernmarsch
II. Skänklåt / Musik während des Einschenkens
III. Visa / Volkslied
IV. Polska

  • Tillkomstår: 1923 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon); efter nr IV Polska står "Komp. Rydboholm Mars-September 1923 (enligt nottrycket)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till Ruben Liljefors" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Instrumentering (besättning)

pno solo (eller vn + vla + vc)

Exempel på tryckta utgåvor

Nordiska Musikförlaget
Hans Ahlborg Musik i samarbete med Svenska Klaverets Vänner, 2008

Beskrivning av verket

I. Gånglåt: Moderato d-moll - D-dur 4/4 (C)
II. Skänklåt: Vivace a-moll - A-dur - a-moll 3/8
III. Visa: Andante, assai lento A-dur 4/4 (C)
IV. Polska: Allegro energico D-dur 3/4


Verkkommentar

Enligt nottrycket:
"Denna svit är tänkt att äfven kunna utföras som stråktrio (violin, viola, cello) - däraf dess strängt genomförda trestämmighet och tonomfångets begränsning.
Danserna och låtarna här äro i inget fall helt lånade från folkmusiken, utan endast tematiska uppslag, och karaktäristiska vändningar. / Diese Suite ist gedacht, auch als Streichtrio (Violine, Viola, Cello) ausgeführt werden zu können, daher ihre stren durchgeführte Dreistimmigkeit und die Beschränkung des Tonomfanges.
Die hier vorkommenden Tänze und Reigen sind in keinem einzigen Fall vollständig der Volksmusik entlehnt, sondern nor thematische Ideen und einzelne für die schwedische Volksmusik charakteristische Rhythmen und Wendungen."

Nr II. 'Skänklåt': "Tematiskt uppslag: 'staik-strik' (stek-låt) ur Julius Bagges 'Gottlands-polskor." [sic]

Nr IV. 'Polska': "Fugato-tema: 'General Segebadens polska' ur Jul. Bagges 'Gottlandspolskor'." [sic]