Knut Håkanson (1887−1929)

Marbo-låtar, upptecknade och arrangerade för stor orkester

Skriv ut
  • Tillkomstår: Intrumenterad 6 juni 1923 enligt partituret
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 1 juni 1923 i Göteborg. Göteborgs symfoniorkester under ledning av Tor Mann
  • Speltid: 8 min

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp, 1 perc / str

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk musik

Beskrivning av verket

Alla marcia E-dur 2/4 13 takter (/:5:/:8:/), A-dur 16 takter (8/:8:/), E-dur 20 takter (/:5:/:8:/7), Poco Andante A-dur 4/4 16 takter, Allegro non troppo A-dur 3/4 16 takter, Poco Andante A-dur 4/4 17 takter, Allegro non troppo 3/4 16 takter, Vivace D-dur 16 takter, Poco meno A-dur 12 takter (/:4:/8), [Vivace] D-dur, 16 takter, G-dur 26 takter (/:12:/8/:6:/), D-dur 16 takter, A-dur 24 takter (/:8:/:16:/), Poco tranquillo 8 takter, animandosi 8 takter, stringendo 4 takter, Presto 8 takter, Pesante 5 takter, Vivo /:4:/, stretto 17 takter, totalt 278 takter