Knut Håkanson (1887−1929)

Stråkkvartett No 1

opus 10

Skriv ut

1. Allegro moderato — Allegro apassionato (non troppo lento!) — Allegro moderato
2. Larghetto — Con moto moderato — Larghetto — Poco più mosso — Adagio — Larghetto

  • Tillkomstår: Första satsen daterad: Rydboholm d. 15 Aug. 1917
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 21 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z-repr./Sv.

Litteraturhänvisning

Löthman, Per-Anders: Knut Håkanson: kompositionsförteckning, en musikvetenskaplig AB-uppsats vid Göteborgs universitet, Musikvetenskapliga institutionen, 1994, 40 s.
—— : Knut Håkanson: äkta svensk tonsättare i vadmal (Tidskriften Västgötaspelmannen, utgiven av Västergötlands spelmansförbund, Borås, 1994, s 6-8) ISSN 1400-8025

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato a-moll 4/4 17 takter, Allegro apassionato (non troppo lento!) /:85 takter:/12 takter, a tempo ordinario växlande taktarter (3/4 4/4) 28 takter, 4/4 65 takter, A-dur 36 takter, vivo a-moll 9 takter, a tempo ordinario 10 takter, 3/2 2 takter, stretto 4/4 8 takter, a tempo 4 takter, Allegro moderato 16 takter, totalt 280 takter.
2. Larghetto F-dur 3/8 31 takter, 4/8 1 takt, Con moto moderato D-dur 3/8 29 takter, a tempo 13 takter, F-dur 44 takter, Larghetto 44 takter, Poco più mosso 39 takter, stringendo 12 takter, a tempo 34 takter, Adagio 4 takter, Larghetto 59 takter, totalt 309 takter.