• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Oscar Bergström
  • Dedikation: Till Anna Thulin
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 29-32. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

En munter visa: Allegretto grazioso D-dur 3/4, 2 takter,/:22 takter:/, 2 takter, totalt 26 takter


Libretto/text

En munter visa.

Hej hoppsan! Hvad solen skiner
på gröna buskar och grenar
och lilla bofinken finer
hoppar lätt mellan stenar.
Och skogens alla vackra fåglar små
i trädens kronor de sjunga.
Så vill ock jag i toner slå.
Min hjärtesång vill jag sjunga!
Tralalalalala, tralalalalala, lalalalalalalala!

Hej hoppsan! Hvad jag är glader,
ty solen skiner i skogen,
där jag bland gröna blader
får möta vännen så trogen.
Han ä så vacker, så ståtlig, min hjärtevän.
Han lofvat har för mig att sträfva.
Snart är han min...och se'n, ja se'n...
så blir det lustigt att lefva.
Tralala etc.