Ivar Hallström (1826−1901)

Sången [För två röster och piano]

Skriv ut
  • Verktyp: Röster och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abraham Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 2531, "Favorit-Duetter för tvenne röster med accompagnement af Piano, N:o. 2.".

Beskrivning av verket

Sången. Andantino Ess-dur, 4/4 (C) 36 takter.


Libretto/text

Sången

Stilla än en gång,
Stilla i min själ,
Klinga milda sång,
ljufva toners spel,
o, klinga, milda sång,
ljufva toners spel.
Tusen drömmar kring mig fara,
Tusen bilder skimra klara,
ja, tusen drömmar kring mig fara,
Tusen bilder skimra klara.
Stilla än en gång,
Stilla, stilla i min själ,
klinga, milda sång
ljufva toners spel.