• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: "Ord af Nils Chrstiernsson"
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 131. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Sommarkväll: Andante f-moll 3/4, 8 takter


Libretto/text

Sommarkväll

Solen purprar klara sommarkvällar,
lyser öfver skog och land och sjö,
färgar äfven bärgets skarpa hällar,
purprar också toppens vintersnö.

Öfverallt i dalen skuggor sänkas,
bredes nattens skimmer saktelig,
blommor med kristallens droppar sänkas,
elfvor dansa re'n på ängens stig.

Fågeln sig i bäcken nu har tvagit,
ilar se'n till nästets lugna frid.
Nattens drottning spiran återtagit,
för att härska öfver mörkrets tid.