Ivar Hallström (1826−1901)

Ziguenar-visa
Chant tzigane

Skriv ut
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 386 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens Musik- och teaterbibliotek, Stockholm

Beskrivning av verket

Allegro molto feroce a-moll alla breve, 18 takter, Allegretto A-dur, 8 takter, Meno mosso, 4 takter, Tempo I, 4 takter, Allegro feroce a-moll alla breve, 14 takter, Allegretto F-dur 6/8, 8 takter, Meno mosso, 4 takter, Tempo I, 4 takter, Allegro feroce a-moll alla breve, 14 takter, Allegretto A-dur 6/8, 8 takter, Meno mosso, 4 takter, Tempo I, 4 takter, Allegro feroce a-moll alla breve, 16 takter, totalt 110 takter