• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén
  • Dedikation: Tillegnan till H.K.H. Kronprinsessan
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

I Victoria Album. Minne af den 20 Sept. 1881. Stockholm Huss & Beer (H.&B. 232). Till H.K.H. Kronprinsessan Victoria af Sverige och Norge i djupaste underdånighet af Förläggarne [Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fröken Maria Kull vänligast från Emil Sjögren"]

Beskrivning av verket

Tonernas helsning: Allegretto D-dur 3/4, 2 takter, /:15 takter:/, totalt 17 takter


Libretto/text

Tonernas helsning

Vi komma högt från furuskog
Med sus, som mellan tallar drog
I gryningstimmar
Med glimt som kärleksstjärnan spred,
Der hon från Sverges himmel ned
I natten glimmar.

Vi komma långt från elfver blå
Med strömkarlsharpans ljud, som gå
Kring nakna hällar,
Vi komma från den djupa dal,
Der väna elfvor hålla bal
Oktoberqvällar.

Vi komma denna sköna stund
Ur Sverges egen hjertegrund
Att löftet lofva:
Prinsessa, på Din lyckas dag
Det fria folkets kärlek tag
Som morgongåfva!

Vi hälsa kungasonens brud
Från Sveas barn i sångens ljud:
"Blif en af våra!
Oss tro om godt! På Dig vi tro,
Och vilja hägna fast Ditt bo,
Du nittonåra!"

Så klingar sången full af hopp,
Till unga Wasadottern opp
Från furulunder.
Tänk, i en lefnad ljus och lång,
På dessa toner någon gång
Från ungdomsstunder!