Ivar Hallström (1826−1901)

Hertig Magnus och sjöjungfrun

Skriv ut
  • Tillkomstår: Autograferna i Musik- och teaterbibliotekets samlingar är daterade 1865-66.
  • Verktyp: Opera, helafton
  • Textförfattare: Frans Hedberg (1828-1908)
  • Uruppförande: Den 28 januari 1867, Operahuset, Stockholm. Medverkande: F. Arlberg (Hertig Magnus), R. Ohlsson (Sten Åkeson), O. Arnoldson (Brynolf), A. Willman (Peder), G. Lublin (Ingrid), F. Stenhammar f. Andrée (Anna), C. Strandberg f. Linderoth (Lisa), A. V. Dahlgren (Ulf), G. Sandström (En munk), Westerberg (En fiskare), J. Magnusson (En bondkvinna)
  • Speltid: Ca. 90-120 min
  • Detaljerad speltid: 1 tim 54 min enligt CD-utgåva på Marco Polo/Naxos (2000/2003)

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Soloröster/kör

Hertig Magnus (baryton)
Sten Åkeson, marsk (baryton)
Brynolf, hans son (tenor)
Peder, gammal fiskare (bas)
Ingrid, hans hustru (mezzosopran)
Anna, deras dotter (sopran)
Lisa, fiskarflicka (sopran)
Ulf, kökssven hos hertigen (tenor)
En munk (baryton)
En fiskare (baryton)
En qvinna (mezzosopran/alt)

Hovfolk, Hertigens småsvenner och tjänare, Vakt, Fiskare och bönder, Deras hustrur och barn

2 sopraner (Anna, Lisa), 2 mezzosopraner (Ingrid, En qvinna), 2 tenorer (Ulf, Brynolf), 4 barytoner (Hertig Magnus, Sten Åkeson, En munk, En fiskare), 1 bas (Peder)

Kör (S.S.A.A.T.T.B.B.) med tenor- och baryton-/bassolo

Exempel på tryckta utgåvor

Libretto (Bonnier, 1867) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar.
Levande musikarv, Stockholm 2017. Kritisk utgåva av Anders Wiklund.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (Partitur och klaverutdrag, båda daterade 1865-66)

Beskrivning av verket

Ouvertyr: Andante d-moll - D-dur 4/4 C

Akt I
No. 1: Chör af Fiskare. Peder, En fiskare, En qvinna
No. 2: Duett. Ingrid, Peder
No. 3: Aria. Munken
No. 4: Visa. Lisa
No. 5: Duett. Lisa, Ulf
No. 6: Romans. Brynolf
No. 7: Duett. Anna, Brynolf
No. 8: Romans. Anna
No. 9: Chör af jägare
No. 10: Final. Hertig Magnus, Anna, Peder, Ingrid, Lisa, Ulf, Sten, Brynolf, Munken, Chör

Akt II
No. 11. Inledning [instrumental]: Andantino g-moll - G-dur 6/8
No. 12: Visa. Peder
No. 13: Duett. Anna, Lisa
No. 14: Quintett. Anna, Lisa, Ingrid, Ulf, Peder
No. 15: Chör. Sten, Chör (med baryton-/bassolo)
No. 16: Romans. Brynolf
No. 17: Trio. Anna, Sten, Peder
No. 18: Final. Hertig Magnus, Anna, Brynolf

Akt III
No. 19: Chör af Fiskare (med tenor- och baryton-/bassolo)
No. 20: Dansvisa. Lisa, Ulf, Chör
No. 21. Polska [instrumental]: Allegro F-dur 3/4
No. 22: Duo, Sextett och Chör. Anna, Brynolf, Lisa, Ulf, Sten, Munken, Peder, Hertig Magnus, Chör
No. 23: Final. Anna, Lisa, Ingrid, Brynolf, Ulf, Sten, Chör


Verkkommentar

Hertig Magnus avser Magnus, hertig av Östergötland (1542-1595)


Libretto/text

Akt I

No. 1: Raskt, raskt uti vår båt, på den blåa, svallande bölja (Chör af fiskare, En fiskare, En qvinna, Peder)

No. 2: Vår gamla gyllne tid skall återkomma blid (Peder, Ingrid)

No. 3: Gack, lyd din herres bud (Munken)

No. 4: Den tiden är, Gud i lof nu redan förbi (Lisa)

No. 5: Hvem var den rätte, som du nämnde? (Ulf, Lisa)

No. 6: Hvarthän min fot än länder vid dessa sköna stränder (Brynolf)

No. 7: Tyst, hörde jag icke hans röst? (Anna, Brynolf)

No. 8: Jag lekte som barn vid de böljor blå (Anna)

No. 9: Framåt genom mark och skog, framåt! (Chör af jägare)

No. 10: Gif min sköna brud mig åter (Hertig Magnus, Anna, Peder, Ingrid, Lisa, Ulf, Sten, Brynolf, Munken, Chör)

Akt II

No. 11: [instrumental]

No. 12: Syssla träget med ditt garn (Peder)

No. 13: Hur kan du så fröjdefull vara (Anna, Lisa)

No. 14: O, Gud! Mig anar blott ondt af detta bud! (Anna, Lisa, Ingrid, Ulf, Peder)

No. 15: Oro och qval, herrska [sic] utan tal i hjertats sal (Chör)

No. 16: Bjud hellre solen glömma att färga rosens blad (Brynolf)

No. 17: Der [sic] min barndoms dar jag njutit (Anna, Sten, Peder)

No. 18: Säg mig ej att en jordisk flicka så kan sjunga så kan blicka (Hertig Magnus, Anna, Brynolf)

 

Akt III

No. 19: Herrlig [sic] fångst vi drogo (Chör af Fiskare)

No. 20: Och ringen ska vi knyta i rosendelund (Lisa, Ulf, Chör)

No. 21: [Polska, instrumental]

No. 22: Du älskar mig, jag älskar dig! (Anna, Brynolf, Lisa, Ulf, Sten, Munken, Peder, Hertig Magnus, Chör)

No. 23: Lefve vår furste, kung Göstas son! (Anna, Lisa, Ingrid, Brynolf, Ulf, Sten, Chör


Mediafiler

Edition Levande musikarv