Ivar Hallström (1826−1901)

Nya Sånger vid Piano. Enslingen

Skriv ut
  • Tillkomstår: C:a 1857 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Wallin [avser Johan Olof Wallin (1779-1839)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nya Sånger vid Piano, Abr. Lundquists Musikhandel, A-m L. 346 (häftet innehåller: Sensitiva, Min är du, min!, Enslingen, Klagan, Sångarens hem)

Beskrivning av verket

Moderato f-moll 2/4


Libretto/text

1. Yra nöjen! faren väl, tysta skuggor! sången

2. När mig lyckan går förbi, och ej mera känner

3. Gömmen mig i eder famn, gömmen grannt [sic] derinne [sic]