Ivar Hallström (1826−1901)

Nya Sånger vid Piano. Sångarens hem

Skriv ut
  • Tillkomstår: C:a 1857 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: [Carl Rupert] Nyblom (1832-1907)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nya Sånger vid Piano, Abr. Lundquists Musikhandel, A-m L. 346 (häftet innehåller: Sensitiva, Min är du, min!, Enslingen, Klagan, Sångarens hem)

Beskrivning av verket

Varmt och ej för långsamt C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Mitt hem är så ringa, dess dörr är så låg

2. Väl skimra ej kronor i sångarens tjäll

3. Så lycklig är icke en Kung i sitt slott

4. Ja, sjunga jag vill, hvad mitt hjerta förmår