Ivar Hallström (1826−1901)

Sånger vid Piano. Vaggvisan

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1854 (enligt Musik- och teaterbibliotekets autografförteckning)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Thekla Knös (1815-1880)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Rylander & Komp., Ed. nr. 377 (häftet innehåller: Maikäfers Serenad för Ögontröst, Tankar på Hemmet, Ynglingen, Tåren, Serenad, Önskan, Vaggvisan, Vestanvinden)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Stilla, dock ej för långsamt g-moll 12/8


Libretto/text

1. Sång! som genom verlden gått
För att hvila bringa

2. Fridfull, som ett sakta sus
Ifrån dunkla lunder

3. När en klagan, när ett hopp
Vill i otid vakna