Ivar Hallström (1826−1901)

Blommornas Undran. Idyl [sic] af O**** F******

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1859 (enligt Musik- och teaterbibliotekets autografförteckning; besättningen skiljer sig dock något åt från denna version)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: O**** F****** (prins Oscar Fredrik, sedermera Oscar II)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i Harmonia. Samling af firestemmige Mandskor (Samling af Flerstemmige Mandssange med Bidrag af originale Kompositioner), udgivne af Erik Hoff, I. Bind, II. Heftes anden Levering, Udgiverns Forlag, Christiania (Oslo) 1868

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Se kommentaren ovan ('Tillkomstår')

Beskrivning av verket

Andantino Ass-dur 3/8


Libretto/text

1. Morgonsol bland träden lyser vänligt öfver dalens äng

2. Vårens glada barn i lunden kvittra högt sin kärleks lust

3. Alt i barnlig [sic] frid tycks drömma, oskuld vaktar dalen än