Ivar Hallström (1826−1901)

Blommornas Undran. Idyll af O**** F****** componerad för Soli, Chör och Piano

Skriv ut

I. Introduction
II. Allegro molto
III. Allegro moderato
IV. Andante

  • Tillkomstår: 1859 (enligt Musik- och teaterbibliotekets autografförteckning; blyertanteckning i nottrycket: "1850")
  • Verktyp: Flera körer och instrument
  • Textförfattare: O**** F****** (prins Oscar Fredrik [bror till Carl XV], sedermera Oscar II)
  • Dedikation: Hans Majestät Konung Carl XV tillegnas detta arbete i djupaste underdånighet af Tonsättaren
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Soloröster/kör

Soloröster:
Papilio (sopran)
Majrosen (sopran/alt)
Pingstliljan (sopran/alt)
En käringtand (alt)
Rosalia (sopran)
Astolf (tenor)
tenorsolist (utan rollnamn)
bassolist (utan rollnamn)

Körer:
Trio af Penséer: S.S.A.
Chör I, Chör af Förgätmigej: S.S.A.A.
Chör II: S.S.A.A.
Chör af vårvindar: S.S.A.T.T.B
Chör: S.S.A.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Klaverutdrag utgivet på Musikaliska Konstföreningens förlag. Tryckt hos Abr. Hirsh

Notmaterial/stämmor återfinns

Tillsammans med klaverutdraget i Musik- och teaterbibliotekets samlingar ligger även fotokopior på stråkstämmor (troligen skrivna av Hallström).

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv

Beskrivning av verket

I. Introduction (Chör, S.A.T.B.): Andantino G-dur 3/8
II. (Bas- och tenorsolo): Allegro molto C-dur 4/4 (C)
III. (Blommorna titta nyfikna och undrande upp ur den friska daggstänkta gräsmattan; Sopran- och altsoli, Chör af Blomsterandar, S.S.A.A., Trio af Penséer, S.S.A.; Papilio flyger bort till de båda älskande [Rosalia, Astolf] och kringfladdrar dem, återvänder sedan till blommorna, återtar sin vanliga art, återkommer därefter i fullt flygande): Allegro moderato F-dur (varierande tonarter) 2/4 (varierande taktarter)
IV. (Middagsvinden börjar blåsa upp; Sopran- och altsoli, Chör af vårvindar, S.S.A.T.T.B., Chör af Penséer och Förgätmigej, S.S.A.A.): Andante - Andantino C-dur - G-dur 6/8 - 3/8


Libretto/text

I. Morgonsol bland träden lyser vänligt öfver dalens äng

II. Från gröna kullens topp i språng, till ljufva kärleksmötet Astolf [sic] ilar / Det kommer ifrån motsatt trakt Rosalia, skön som vårens himmel / O kärleks makt, o kärleks makt, o kärleks makt, o kärleks makt!

III. Men se då! Vi främmande fått! Men se då! Vi främmande fått! Hvad har dem förmått att gästa, att gästa vår ensliga dal?

IV. På gyllene vingar Papilio, förtjust kring de älskande svingar