Ivar Hallström (1826−1901)

Skaldens hämnd / Des [sic] Sängers Fluch. Ballad efter Ludvig [Ludwig] Uhland, bearbetad af Richard Pohl för Soli, Chör och Orchester

Skriv ut

I. Andante misterioso
II. Un poco più moto
III. Allegro
IV. Provenzalisches Lied
V. Allegro
VI. Ballade
VII. Andante
VIII. Allegro
IX. Andante
X. Recitativ
XI. Non molto Allegro
XII. Andante

  • Tillkomstår: Stockholm d. 26 Okt. 1870 (enligt första sidan i autografen till klaverutdraget), 14. Mars 1871 (enligt sista sidan i samma autograf)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Ludwig Uhland (1787-1862); bearbetning av Richard Pohl, översättning av Fritz Arlberg
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2.4.0 / timp, cymb, hp / str
(picc)

Soloröster/kör

Konungen / Der König (baryton)
Drottningen / Die Königin (sopran)
Ynglingen / Der Jüngling (sopran)
Skalden / Der Harfner (bas)
Berättaren / Der Ergähler (tenor)

Hoffolk / Hof-volk, Allmän Chör / Allgemeiner Chor

2 sopraner (Drottningen, Ynglingen), 1 tenor (Berättaren), 1 baryton (Konungen), 1 bas (Skalden)

Kör: S.A.T.B., T.T.B.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Klaverutdrag, paritur och stämmaterial i autograf finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (klaverutdraget har både tysk och svensk text, partituret endast svensk)

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

I. (Berättaren): Andante misterioso Ess-moll 4/4 (C)
II. (Skalden, Ynglingen): Un poco più moto C-dur 4/4 (C)
III. (Berättaren): Allegro a-moll 4/4 (C)
IV. Provenzalisches Lied (Ynglingen): Andante Dess-dur 4/4 (C)
V. (Konungen) Allegro d-moll 4/4 (C)
VI. Ballade (Skalden, Konungen): Sehr marki[e]rt und gut deklami[e]rt d-moll 3/4
VII. (Konungen, Ynglingen, Chör): Andante B-dur 3/4
VIII. (Konungen, Ynglingen, Skalden, Drottningen, Manskör): Allegro f-moll - F-dur - C-dur 4/4 (C)
IX. (Ynglingen, Konungen, Drottningen): Andante C-dur -f-moll - c-moll 4/4 (C) - 3/4
X. Recitativ (Berättaren): (tempobeteckning saknas) varierande tonarter 4/4 (C)
XI. (Skalden): Non molto Allegro fiss-moll 4/4 (C)
XII. (Chör): Andante ess-moll - Ess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

I. Det stod i fordoms timma ett slott på klippans rand (Berättaren) / Es stand in alten Zeiten ein Schloss, so hoch und hehr (Ergähler)

II. Den svåra stunden nalkas: gör dig beredd, min son (Skafden [sic]; Skalden) / Die Stunde ist gekommen! Nun sei bereit, men Sohn! (Harfner)

III. I hvälfda pelarsalen dem båda nu man bragt (Berättaren) / Schon stehn die beinden Sänger im hohen Säulensaal (Ergähler)
Vi låtit eder komma ifrån Provence i dag (Konungen) / Wir haben euch beschieden aus der Provencethal (König)

IV. O Provences sköna salar (Ynglingen) / In den Hallen der Provence (Jüngling)

V. Nu nog med nekatoners [sic] gång! (Konungen) / Genug des Frühlings und der Lust (König)

VI. Konung Sigfrid satt i ektimrad sal (Skalden) / In der hohen Hall' sass König Sifrid [sic] (Harfner)
Hvem är den gamle? (Konungen) / Wer ist der Harfner? (König) 

VII. Må dessa hemska sånger tystna (Konungen) / Nicht diese wilden, blut'gen Lieder (König)
Ja, sjungen höga bragders glans (Chor) / Der Männer Preis, der Helden Ruhm (Chor)
Välan! välan! När hon befaller (Ynglingen) / Wolan, es sei! Sie hat geboten (Jüngling)

VIII. Förräderi! Förräderi! (Konungen) / Hier droht Verrath! Hier droht Verrath! (König)
Med väldig röst nu våren stormar sjunga (Ynglingen, Skalden) / Der Frühling kündet der Orkane Sausen [sic] (Jüngling, Harfner)
Ja, sång om främst af alla (Manskör) / Nicht schamroth weischen soll (Männenchor)
O kom, du underfulla minne (Drottningen) / Musik! Wohl bracht es solcher Stunden (Königin)

IX. Herrskarinna, lyss i kungasalen (Ynglingen) / Lausche Jungfrau, lausche aus der Höhe (Jüngling)
Minnen dem han troget gömmer (Konungen) / Die Zeit ist hingeflogen (König)
Släckt är hans unga lif (Drottningen) / Hin sank sein blut'ger Leib (Königin)

X. Och innan kort är skaran (Berättaren) / Und wie Sturm gerstoben (Ergähler)

XI. Ve er I stolta salar! (Skalden) / Weh' euch, ihr stolzen Hallen! (Harfner)

XII. Så qvad [sic] med makt den gamle (Chor) / Der Alte hat's genufen (Chor)