Ivar Hallström (1826−1901)

Herr Hjalmar och Skön Ingrid. Ballad efter en Svensk folkvisa

Skriv ut
  • Tillkomstår: Autografen till partituret är daterad "Den 4 Maj 1862"
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: "Orden af Oscar Fredrik" (enligt autografen) [= prins Oscar Fredrik, sedermera Oscar II]
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.3*.0 / timp, perc, 2 hp / str
(bass tbn)
perc: cymb (Cembali [sic]), tub bells (Cloche)

Soloröster/kör

solostämmor:
Alt [solo]
Ingrid (sopran)
Modren (alt)
Hjalmar (tenor)
Necken (bas)

solistkvartett: S.S.A.A.

kör: S.S.A.A., T.T.B.B., S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Körstämmor finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms samling (2 partitur)

Beskrivning av verket

Första Afdelningen
I. Inledning: Andante G-dur 4/4 (C)
II. Chör af Elfvor och Skogsrån: Andantino con moto G-dur 6/8
III. Ingrid. Chör af Elfvor och Skogsrån: Andante - Allegro moderato - Allegro a-moll - F-dur - f-moll 4/4 (C) - 6/8 - 4/4 (C) - alla breve

Andra Afdelningen
IV. Modren och Ingrid: Andante a-moll 3/4 - 6/8
V. Chör af Hjalmars Svenner: Allegro vivace F-dur 4/4 (C)
VI. Hjalmar och Chör af hans Svenner: Andante maëstoso D-dur 4/4 (C)
VII. Ingrid. Hjalmar: Quasi rec. - Più Allegretto D-dur - B-dur 4/4 (C)
VIII. Chör af Hjalmars Svenner: Rec. - Allegretto - Allegro D-dur/-moll - F-dur 4/4 (C)
IX. Necken. Chör af Vattenandar: Andante con moto F-dur 4/4 (C)
X. Chör af Hjalmars Svenner: Allegro non troppo C-dur 2/4 (attaca subito)
XI. Elfdrottningen. Hjalmar. Chör af Elfvor: Andantino grazioso - Allegretto Dess-dur - ciss-moll 6/8 - 4/4 (C) - 6/8 (varierande tempobeteckningar, ton- och taktarter)
XII. Ingrid. Hjalmar. Necken. Chör af Hjalmars Svenner och Vattenandar: Allegro moderato - Andante Ass-dur - Gess-dur - c-moll 4/4 (C) - 6/8 (varierande tempobeteckningar, ton- och taktarter)
XIII. Chör af Ægirs döttrar: Andantino F-dur 6/8
XIV. Slut-Chör: Andante - Moderato C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

I. Inledning: Skön Ingrid, hon gångar sig allt uti skog

II. Chör af Elfvor och Skogsrån: Midnattsskuggor, sväfven mellan dystra tallar

III. Ingrid. Chör af Elfvor och Skogsrån: Hvar är jag? Hvad? midt i djupa skogen!
Ingrid! Ingrid! Ingrid! Ingrid!
Vackra barn! Vackra barn! Vakta dig för Neckens garn!

IV. Modren och Ingrid: O dotter! Väl tärs du af hemligt qval
Ja, moder! Ej längre som fordom jag är

V. Chör af Hjalmars Svenner: Nu Riddar Hjalmar sina män månd' båda fort tillsamman
Hofvarna gnistra mot hällen, hornen de smattra mot fjällen

VII. Ingrid. Hjalmar: Snart bröllopet stod med lekar och fröjd, med mycken ståt och ära
Bort denna sorg, jag i ditt öga ser

VIII. Chör af Hjalmars Svenner: Skön Ingrid, nu var hon åter så glad
Fort på de fradgande fålar!

IX. Necken. Chör af Vattenandar: En ann', en ann' hon gav sin hand!
Dödlige, darra! häpna för hafsgudens harm.

X. Chör af Hjalmars Svenner: Forssen [sic] går vildt bland skär, Högväxt står furan här

XI. Elfdrottningen. Hjalmar. Chör af Elfvor: O kom, du sköne yngling, kom! Jag längtar att sluta dig till mitt bröst
Kom, o kom, o yngling kom! O kom, o kom, o kom!

XII. Ingrid. Hjalmar. Necken. Chör af Hjalmars Svenner och Vattenandar: Och Riddar Hjalmar af hästen sprang, med honom alla hans fränder

XIII. Chör af Ægirs döttrar: Arla morgonstund! Sakta vagga öfver sjön emot strand den fagra mön

XIV. Slut-Chör: Det ljusnade i lund, det ljusnade på våg, och sommardagens drott på himmel blå