Ivar Hallström (1826−1901)

Silfverringen. Operett i En akt (Silverringen)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1870 (enligt Svenskt biografiskt lexikon)
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: Léon Battu och (Paul-)Jules Barbier ("L'Anneau d'argent", musik av Louis Deffès, premiär i Paris den 5 juli 1855); svensk översättning av M. Troilius (enligt Svenskt biografiskt lexikon), av Frans Hedberg (enligt Ralf; se ovan)
  • Uruppförande: 13 december 1880, Operahuset, Stockholm. Medverkande: A. R. Sewôn [sic i Ralf; Sewón/Sewon förekommer i andra källor] (William), S. Ek (Jane), D. [sic; avser dock troligen Bernhardina] Niehoff g Edling (Betty), G. [sic; avser troligen Ernst Gustaf] Henrikson (Tom), F. [avser troligen Johan Fredrik] Malmsjö (Dick) [enligt Ralf, Klas: 'Kungliga Teatern. Repertoar 1773-1973 (1974)]
  • Speltid: Ca. 25-30 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.0.0.0 / timp, trgl / str
(picc)

Soloröster/kör

June (sopran)
Betty ([mezzo]sopran)
William (baryton)
Tom (tenor)
Dick (baryton)

Chör


2 sopraner (June, Betty), 1 tenor (Tom), 2 barytoner (William, Dick)
Kör: (trol) S.S.A.A. (ej preciserat i notmaterialet)

Notmaterial/stämmor återfinns

Partitur i autograf samt handskrivna orkesterstämmor finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Kungliga Teatern, Operetter S 50

Beskrivning av verket

[Scennummer och -anvisningar saknas]
1. Introduktion [med instrumental inledning]: Andante sostenuto - Allegro E-dur - a-moll 4/4 (C) - alla breve
2. Dryckesvisa
3. Qvartett
4. Arioso
5. Kupletter
6. Melodram
7. Duett
8. Final


Libretto/text

1. Introduktion [instrumental inledning]
[Kör:] Skottspole snurra snabbt för vår hand
Recitativ: Nej, nu jag hvila vill! (Betty)
Hahahaha! Min hjertans kär! Hahahaha! Hur glad jag är! (June)
Men hvilken sjunger så? June det är som kommer hit också (Betty)
[Kör:] Skottspole snurra snabbt för vår hand

2. Dryckesvisa
Af sång, af kärlek (William)

3. Qvartett
Jag vill, att med afvund man skåda skall hvarje dag uppå oss båda /.../
Nu når min fröjd, min lycka sin höjd! Ack, deras fröjd, ack deras fröjd (Jane, Betty, Tom, William)

4. Arioso
Du hvita blomma lilla, allt var en villa (Betty)

5. Kupletter
Hvem på er väl att klaga har? /.../ Hvarför ej stanna då? (Tom, Jane)

6. Melodram
Der är han! Han sofver! Stackars barn /.../ Hvad ser jag? (Betty, Jane)

7. Duett
Vi ha nyss båda två tillsamman målat här all vår fröjd och gamman (Jane, William)

8. Final
Att du så otacksam kan vara, det smärta mig gör /.../ Jag är af er så öfvergifven? Odjur! /.../ Jag måste gå, jag måste hasta! /.../ Och hvarför vill du gå? Du här kan stanna få! /.../ Jag dig älskar för evigt, dig vill jag skänka nu min tro! (Jane, Betty, Tom, William)