Ivar Hallström (1826−1901)

11 [Elva] Pianostycken

Skriv ut

I. [sic] Polonaise
2. [sic] Allegro
3. Andantino
4. Zigenarvisa
5. Allegro leggiero
6. Andante
7. Scherzo
8. Andantino
9. Allegro
10. Allegro
11. Andantino
(12. Andante con moto; oavslutat)

  • Tillkomstår: 1850-talet? (enligt Sohlmans Musiklexikon, bd 3, 1976)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv. Pianoverk. Samlingsvolym (innehållande "Första Walsen dansad hos D.D.R.R.H.H. Hertigen och Hertiginnan af Östergöthland den 28 januari 1859", "24. Stycken för Piano i form af Etuder" [sic], "11 Pianostycken", "En räddad engel. Fantasi", stycke utan titel ["Maestoso Ess-dur"], "Marsch [F-dur]", "Turkisk ballett [sic] ur 'Den bedragne Paschan'", "Hin ondes snaror. Sagospel med tal och sång i prolog och tre akter af H. Christiernson", "Menuet d'Exaudet du temps de Henri IV", "Variationer öfver folkvisan 'Sven i Rosengård'. 1864", "En dröm. Klaverutdrag", "Kung Carl Eriksgata af Talis Qualis. Declamation med musik. 1877" och "Gamla minnen! Ett litet albumblad")

Beskrivning av verket

I. [sic] Polonaise C-dur 3/4
2. [sic] Allegro a-moll 3/8
3. Andantino F-dur 4/4 (C)
4. Zigenarvisa: Allegro moderato F-dur 2/4
5. Allegro leggiero A-dur 3/8
6. Andante fiss-moll alla breve
7. Scherzo: Allegro D-dur 3/4
8. Andantino g-moll - G-dur 3/8
9. Allegro Ess-dur 2/4
10. Allegro c-moll 2/4
11. Andantino f-moll 3/4
samt
12. Andante con moto (oavslutat)