Ivar Hallström (1826−1901)

Fem norske Viser. 1. I Dalen

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert. Tryckår 1886
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Framgår ej av nottrycket [troligen John Paulsen]
  • Dedikation: "Til Fru Fredrika Limnell" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Abr. L. 2336

Beskrivning av verket

Allegretto d-moll 6/8


Verkkommentar

Häftet innehåller:
1. I Dalen
2. En Sommerkvæld
3. Ingerid Sletten
4. Holder du af mig
5. Min Sæterdal
(se vidare separat registrering av resp sång)


Libretto/text

1. Jeg reiste en deilig Sommerkvæld
igjennem en ensom Dal

2. En rankvokst Jente med röde Baand
om Flettens vægtige Guld

3. Hvad mon hun tænkte, den Jente rank
i Somrens drömmende Kvæld?