• Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Nyblom [förnamn saknas]
  • Dedikation: Sveriges Unga Damer (enligt nottrycket; avser hela samlingen)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sången ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid Piano innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare tillegnade Sveriges Unga Damer. Första häftet. Första Årgången. C. Svanbergs förlag (Ed.nr saknas)

Beskrivning av verket

Ej för långsamt Ass-dur 6/8


Libretto/text

1. Jag mins ett hem af evig frid,
dit stormen aldrig hann

2. Det hemmet var så ljust, så gladt,
der trifdes jag så väl

3. Det hemmet var min moders barm:
Nu är den stängd för mig

4. Ej mer du lyssnar till min bön,
När quällens [sic] timma slår

5. O blif dock alltid hos mig när
Med samma kärleksdoft

6. Då bor jag än, som förr så nöjd,
I samma lugna hamn