• Tillkomstår: troligen 1870-talet (tryckår 1876)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: O**** (Oscar II)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Teater och musik, 1876

Beskrivning av verket

Allegro c-moll 3/4


Libretto/text

1. Skymning är inne, sakta förbleknar
glansen på Kremlins gyllne kupol

2. Skaran sig ordnar, tonerna flyga
Likt en Saharas hvirflande storm

3. Lederna öppnas, qvinnor och tärnor
Svänga i ring med glam och med gny

4. Plötsligt ett stjernskott flög genom kretsen
Kretsen sig vidgar ... gif henne plats!

5. Högre och högre chörerna ljuda,
Vildare tråds zigenaredans