• Tillkomstår: troligen 1890-talet (tryckår 1897)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Zacharias Topelius
  • Dedikation: "Till vännen Niels Juel Simonsen" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, Ed. nr 12042

Litteraturhänvisning

Dikten ingår i Samlade skrifter af Zacharias Topelius, Sånger, Första bandet 1833-1852 (under årtalet 1843)

Beskrivning av verket

Maestoso (varierande tempobeteckningar) D-dur (varierande tonarter) 4/4 (C) (varierande taktarter)


Libretto/text

Så är sagan nu om sången;
så det ädla Suomifolket,
så den vise barden säger