Ivar Hallström (1826−1901)

Sång-Album. [5.] Flickan i skogen

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår ca 1860)
  • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: E. v. Qvanten
  • Dedikation: "Fru Helena Petre, född Berg, tillegnadt" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

soloröst: sopran
kör: T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Musikhandel, A:m L. 520

Beskrivning av verket

Andante con moto fiss-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Häftet innehåller:
[1.] Om qvällen [sic]
[2.] O, Arranmore!
[3.] Pauvre Garҫon! / Stackars gosse!
[4.] Sylvias visa
[5.] Flickan i skogen [sopransolo och manskör]
[6.] Till en Flicka. Vid återskickandet af en oskrifven minnesbok
[7.] Der Abendstern / Aftonstjernan. Quatour
(se vidare separat registrering av resp sång) 


Libretto/text

[1.] (sopransolo): Ensam i dunkla skogens famn, går jag en enslig stig
(manskör): Doften rosor! Doften blommor och fläktars sus

[2.] (sopransolo): Ensam i mörka skogens djup, går jag enslig stig
(manskör): Sjungen skogar! Sjungen grottor och källors sus

[3.] (sopransolo): Ensam i gröna skogarnes lund, går jag enslig stig
(manskör): Vaknen andar! Vaknen andar i lundens sus