Ivar Hallström (1826−1901)

Sång-Album. [6.] Till en Flicka. Vid återskickandet af en oskrifven minnesbok

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår ca 1860)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ur Th. Moores "Irländska melodier", öfv. af C. R. Nyblom
  • Dedikation: "Fru Helena Petre, född Berg, tillegnadt" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Musikhandel, A:m L. 520

Beskrivning av verket

Passionato ma non troppo presto D-dur 2/4


Verkkommentar

Häftet innehåller:
[1.] Om qvällen [sic]
[2.] O, Arranmore!
[3.] Pauvre Garҫon! / Stackars gosse!
[4.] Sylvias visa
[5.] Flickan i skogen [sopransolo och manskör]
[6.] Till en Flicka. Vid återskickandet af en oskrifven minnesbok
[7.] Der Abendstern / Aftonstjernan. Quatour
(se vidare separat registrering av resp sång) 


Libretto/text

Nej, tag igen din bok,
Hvit och ofläckad än!
En hand, mer lugn och klok
Må fylla den, må fylla den