Ivar Hallström (1826−1901)

Sex Sånger med Svensk och Tysk text. 4de Häftet. [4.] Fjäriln / Der Schmetterling

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (tryckår 1864)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Schlegel
  • Dedikation: "Till Fru Alethe Due, född Sibbern" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquist, Abr. L. 747

Beskrivning av verket

Vivace e leggiero D-dur 2/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
[1.] Vemod / Wehmuth
[2.] Nattlig Sång / Nachtgesang
[3.] I Maj / "Im wunderschönen Monat Mai"
[4.] Fjäriln / Der Schmetterling
[5.] Minne / Erinnerung
[6.] Blomsterbrefvet / Der Blumenbrief
(se vidare separat registrering av resp sång) 


Libretto/text

Hvi skall jag ej dansa, ej vingen det mattar / Wie soll ich nicht tanzen, es macht keine Mühe