Ivar Hallström (1826−1901)

Kantat vid Konung Oscar II:s 25 åriga regeringsjubileum [klaverutdrag]

Skriv ut

1. Kör
2. Recitativ. Arioso och Kör
3. Solo-Qvartett
4. Soloqvartett och Kör

  • Tillkomstår: Troligen 1897
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Carl Snoilsky
  • Uruppförande: 17 september 1897 i Riddarholmskyrkan, Stockholm
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

Soloröster: sopran, bas
Solokvartett: sopran, alt, tenor, bas
Kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningen, M. K. 63

Beskrivning av verket

1. Kör: Maestoso D-dur 4/4 (C); attacca
2. Recitativ. Arioso och Kör: (Recitativ) - Andante G-dur - c-moll - C-dur - c-moll - C-dur 4/4 (C) - 3/4; attacca
3. Solo-Qvartett [sic]: Allegro moderato f-moll - F-dur 3/4
4. Soloqvartett [sic] och Kör: Maestoso - Andantino quasi Allegretto d-moll - D-dur 4/4 (C) - 6/8


Libretto/text

1. Kör:
O Gud, som drog från fallets rand
i seklets morgon detta land 

2. Recitativ. Arioso och Kör:
Rätt och sanning på sin sköld han skar /.../
Fridsäll han väckte gryende gröda /.../
Sakta förtonande, sakta förtonande släktes hans dag

3. Solo-Qvartett [sic]:
Kär för låga, höga, hägrar en gestalt,
smärt, med sol i öga, solsken öfverallt!

4. Soloqvartett [sic] och Kör:
De äro gångna till Herrans gårdar, till Herrans gårdar.
Arfvet att främja lag och rätt
re'n ett fjerdedels sekel vårdar
åter en af Carl Johans ätt, af Carl Johans ätt