Ivar Hallström (1826−1901)

Kantat den 6. Juni 1882 [kantat vid Oscar II och drottning Sofias silverbröllop]

Skriv ut

1. Inledningskör
2. Recitativ; Quartett [sic]
[3.] Visa med Kör

  • Tillkomstår: 1882
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: C. D. af Wirsén
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

org

Soloröster/kör

soloröster: sopran, alt, tenor, bas
kör: S.A.T.B.

Notmaterial/stämmor återfinns

Orgelpartitur och stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sv. saml. Bl. kör m. pfte [sic; Ivar Hallströms, Sånger bd 2

Beskrivning av verket

1. Inledningskör: Moderato G-dur 4/4 (C)
2. Recitativ: Adagio Ess-dur 4/4 (C)
Quartett [sic]: Andante Ess-dur 4/4 (C)
[3.] Visa med Kör: Allegretto moderato g-moll 3/4; Maestoso C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Inledningskör
Verk, som jordens söner bygga,
stå ej fasta, stå ej trygga

2. Recitativ; Quartett [sic]
Recitativ: Hvarhelst du randas, dag, som skönt besglar i slott och tjäll ett fjerndels [sic] sekels frid

Quartett:
Det är ej snön, när flingor lätt den stänker
på mörka lockar, som ger festen namn:
det är det blida silfverljus som blänker,
när stjernan lyser seglarn huldt i hamn 

[3.] Visa med Kör
Visa:
1. Nu kommer sommar solskensklar till svenska ängar,
den unga vestanvinden far kring örtesängar

2. Han följer pligten som magnet på lefnadsvågen
Hans Drottning bär barmhertighet i milda hågen

3. Den dagen länge firas skall af sång, som klingar,
af unga par på kyrkovall, som vexla ringar 

Kör:
1. Ett tack och lof, ett glädjerop
må från det rike stiga

2. Du ädla folk, statt upp och sjung
ditt hjertas tack till Herran