Ivar Hallström (1826−1901)

Kantat vid Frimurarelogens i Stockholm [sic] Invigningsfest den 20-21 Januari 1877

Skriv ut

1. Chör [sic]
2. Recitativ, Aria och Chör
3. Kupletter med Chör
4. Solo-Quartett [sic]
5. Vexelsång [sic]
6. Slut-Chör

  • Tillkomstår: '"Den 12 Dec. 1876" (enligt autografen)
  • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: [Aug.] Hjelmstjerna [avser troligen August Hjelmstjerna (1825-1904)]
  • Uruppförande: Stockholm den 20 eller 21 januari 1877 [sannolikt i Bååtska palatset på Blasieholmen]
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

pno/org

Soloröster/kör

soloröster: tenor, bas
solotrio: tenor I + II, bas
kör: T.T.(T.)B.B.(B.)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet klaverutdrag/pianopartitur och stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sv. Saml. Kör m pfte (Körer m. piano el. orgel) [det ena klaverutdraget/pianopartituret* är autograf; med påskriften 'Till Olle', vilket troligen avser tenoren Olof Strandberg (1816-1882)]
    * på omslaget är 'klaverutdrag' överstruket och ändrat till 'pianopartitur'

Beskrivning av verket

Före talet:
1. Chör: Maestoso F-dur 4/4 (C) [attacca]
2. Recitativ, Aria och Chör: Allegro - Andante - Allegro - Andante C-dur 4/4 (C) - 3/8 - 4/4 (C) [attacca]
3. Kupletter med Chör: Andantino e-moll 2/4
Efter talet:
4. Solo-Quartett [sic] / Orgel ad libitum / Andante Ass-dur 4/4 (C)
5. Vexelsång: Moderato - Maestoso C-dur - Dess-dur - D-dur 4/4 (C)
6. Slut-Chör: Maestoso G-dur - g-moll - G-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Före talet:
1. Chör
Du Evige, som från det höga templet ofvan skyn

2. Recitativ, Aria och Chör
Tenor Solo: Men uti svaga menniskohänder [sic] dock detta tempel murades opp
Bas Solo: Visheten grunden lade, Erkänslan byggde det opp
Chör: Och portarna i evighet det store Mästarens lof förkunna!

3. Kupletter med Chör
Tenor Solo: 1. Arbeta derföre [sic] och strid du ädle Murarbroder
2. Låt känslan af allt sannt [sic] och rätt som din kompass blott gälla
3. Tag  kärleken på färden med i handlingar och tankar
Chör: på tidens haf [sic], på tidens haf 

Efter talet:
4. Solo-Quartett [sic]
Välsignad den stund, då hörnstenen lades till templets grund! 

5. Vexelsång
Tenor Solo: När sol fördunklas och stormen hviner [sic], hvar är då skyddet mot onskans [sic] här
Bas Solo: Bär högt ditt hufvud, fast stormen hviner, och se mot himlen, som skydd beskär 

6. Slut-Chör
Vi tro på Dig, hvars kraft har manat från intete fram allt hvad som är!
Trio Solo: Vi tro på Dig, du Gudars ände, all tro på Dig!
Chör: Vi tro på Dig!