Ivar Hallström (1826−1901)

Dryckesvisa ("Vinet fradgar, ögat glimmar")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1846 (vissa källor nämner även 1855)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: B. E. Malmström
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2591
• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Pariser-Sångarnes Album (förlagsuppgifter saknas)
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Lätt och lifligt Ass-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Vinet fradgar, ögat glimmar,
tanken spritter, djärf [sic] och fri.