• Tillkomstår: 1871
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Frans Hedberg
  • Dedikation: "Till Signe Hebbe" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nytt Album för Sång, 1sta Häftet, Abr. Lundquist, Abr. L. 1325

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 2, Sånger bd 2 + bd 3

Beskrivning av verket

Sånger bd 2 + Abr. Lundquist: Allegro leggiero Ess-dur 2/4
Kompositioner bd 2 + Sånger bd 3: Allegro leggiero E-dur 2/4


Libretto/text

1 v. Skåda dagen i arla morgonsken,
när liten fogel [sic] sjunger på gren

2 v. Känna kärlekens glöd en sommardag
med hjertat lätt som vingarnes [sic] slag

3 v. Och när rodnande qvällen [sic] nalkas sval,
få somna utan smärta och qval!