Ivar Hallström (1826−1901)

Visa ur Skådespelet Stolts Elisif ("När Vikingen for vida")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1872 (Stolts Elisif uruppfördes 1870)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Frans Hedberg (1828-1908)
  • Dedikation: "Till Janne Kull" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sången ingår i samlingen Fyra Sånger vid Pianoforte, 6te Häftet, Abr. Hirsch, Ed. nr 1488

Beskrivning av verket

Maestoso h-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

I häftet ingår även:
"Hvad månne de vänta på?"
En Stemning
Den trettonåriga
(se vidare separata registreringar av de övriga sångerna) 


Libretto/text

1. Vikingen for vida på gyllne drakens däck
till söderns land att strida för äran så käck

2. När Väringen drog neder till fjerran [sic] Miklagård,
han glömde ej den kära i hemlandets vård

3. Och ej den seden glömdes väl bort i nordens land,
fast gyllne draken dömdes att multna vid strand