Ivar Hallström (1826−1901)

Hjertats Trädgård [Hjärtats Trädgård] / Le Jardin du Coeur [sic; Cœur]

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Stockholm d. 11 October [sic] 1854" (enligt Kompositioner bd 1), "Stockholm i April 1854" (enligt Sånger bd 4)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sången ingår i samlingen Album för sång. Samling af sånger med piano af Auber, Donizetti, Gade ..., Hft 1, Abraham Lundquist, A-m L. 585

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Beskrivning av verket

Vivace F-dur 3/4


Libretto/text

Mång blomma skall man i mitt hjerta finna,
men stängd är dörren, ingen dit skall hinna

Dans mon coeur [sic; cœur] vient l'oeillet [l'œillet], le lys, la rose
de ce petit jardin la porte est close